Sprzedaż alkoholu w lokalu na terenie wspólnoty mieszkaniowej?

Blog nieruchomości MAWEN

Na naszym blogu pisaliśmy już artykuł o tym, że wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i inne nie mają prawa nikomu zakazać prowadzenia działalności gospodarczej we własnym lokalu. Informowaliśmy jednak o tym, że aby uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholu, będzie już nam potrzebna zgoda wspólnoty. Dziś postaramy się szerzej omówić tę kwestię.

Jak uzyskać zgodę wspólnoty mieszkaniowej Warszawa na sprzedaż alkoholu

Aby móc sprzedawać alkohol, który będzie spożywany w lokalu (np. w restauracji) albo poza nim (np. w sklepie), należy uzyskać zezwolenie burmistrza lub prezydenta miasta albo wójta. Dlaczego więc wspólnota mieszkaniowa Warszawa lub inna musi wyrazić na to zgodę? Otóż do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający nasze prawo do lokalu oraz właśnie zgodę wspólnoty mieszkaniowej, jeśli lokal należy do takiej nieruchomości.   

Według orzecznictwa sądowego administracja wspólnot mieszkaniowych Warszawa bądź inna nie może takiej zgody wyrazić samodzielnie. Ma ona bowiem wpływ na wszystkich współwłaścicieli nieruchomości wspólnej. Dlatego jest to czynność przekraczająca zwykły zarząd (przeczytaj o tym nasz artykuł). Należy więc przygotować uchwałę ze zgodą na sprzedaż alkoholu w lokalu i dostarczyć go zarządcy nieruchomości Warszawa oraz poprosić o poddanie go pod głosowanie wspólnoty. Z innego naszego artykułu można się już było dowiedzieć, że uchwałę taką można podjąć na zebraniu, poprzez indywidualne zbieranie głosów lub w sposób mieszany. Dobrą praktyką byłoby omówienie takiego wniosku podczas zebrania, aby móc odpowiedzieć na pytania innych właścicieli oraz rozwiać ich ewentualne wątpliwości i obawy. Często jest to bardzo potrzebne, gdyż dość często wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i inne nie są zbyt chętne do tego, by na ich terenie alkohol był sprzedawany.

Czy wspólnota mieszkaniowa może nie wyrazić zgody na sprzedaż alkoholu

Jak najbardziej ma do tego prawo. Co więcej, przedsiębiorca nie ma żadnych środków prawnych, aby zmusić członków wspólnoty do głosowania za taką uchwałą. Czasami deweloperzy próbują zabezpieczyć się przed sprzeciwem i już w umowach sprzedaży poszczególnych lokali stosują zapisy, które mają przymusić właściciela do bycia w przyszłości za wyrażeniem zgody na koncesję na alkohol. Próbuje się też stosować zapisy, które pozwalają zarządcy na wyrażenie zgody na sprzedaż alkoholu. Zdaniem wielu prawników i sądów nie jest to zgodne z przepisami prawa.

Co więc zrobić, gdy takiej zgody nie uzyskamy? Najlepiej będzie próbować dojść do porozumienia ze wspólnotą i podjąć negocjacje. Próbowanie wymuszenia zgody zazwyczaj powoduje powstanie jeszcze większego oporu. Zazwyczaj lepiej jest podjąć spokojną dyskusję, w której logicznie przedstawi się własne argumenty. Być może właściciele są przeciwni sprzedawaniu mocniejszych alkoholi – wtedy można rozważyć wystąpienie o zgodę na sprzedaż trunków słabszych. A może zaoferowanie zasponsorowania jakichś niezbędnych prac remontowych przekona właścicieli do zmiany zdania? Kluczem tu będzie dyskusja oraz skłonność do kompromisów i różnych ustępstw. Należy tu podkreślić, że nie ma przeszkód, aby próbować nawet wielokrotnie głosować nad uchwałą o wyrażenie zgody na sprzedaż alkoholu w swoim lokalu.

Sprzedaż alkoholu w lokalu na terenie wspólnoty mieszkaniowej?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search