Inwestorstwo zastępcze – zakres obowiązków i uprawnień inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji

Blog nieruchomości MAWEN

Każda inwestycja budowlana wymaga od inwestora nie tylko wyłożenia środków finansowych, ale też dopełnienia szeregu niezbędnych formalności oraz sprawowania nieprzerwanej kontroli nad właściwym przebiegiem wszystkich prac i procedur administracyjnych. Dla kogoś, kto się na tym nie zna, może to stanowić niemały kłopot, który w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości grozi dodatkowo stratami finansowymi lub nawet konsekwencjami prawnymi. Dlatego tego typu działania, tj. załatwianie formalności i nadzór nad realizacją inwestycji, warto zlecić profesjonaliście, czyli osobie kompetentnej, która ma w tym doświadczenie i dysponuje potrzebną wiedzą. Takie podwykonawstwo to tzw. inwestorstwo zastępcze. Korzysta z niego wiele nieznających się na obsłudze inwestycyjnej osób prywatnych, a także firmy i instytucje, którym zależy na szybkiej i fachowej realizacji inwestycji przy jednoczesnym odciążeniu swoich zasobów.

Co należy do obowiązków inwestora zastępczego?

Inwestor zastępczy sprawuje opiekę nad inwestycją przez cały proces jej realizacji, a więc od etapu tworzenia koncepcji aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, a niekiedy również przez pierwsze miesiące lub lata eksploatacji, w zależności od tego, na jaki czas zostanie udzielona gwarancja. Poza tym, że pełni rolę inspektora czuwającego nad przebiegiem prac i raportującego o ich postępach, inwestor zastępczy zajmuje się również sporządzaniem potrzebnej dokumentacji technicznej oraz kompletowaniem i składaniem we właściwych urzędach wymaganych wniosków i oświadczeń, a także uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń. Do jego obowiązków należy ponadto wybór wykonawców robót budowlanych, koordynacja ich działań oraz dokonywanie rozliczeń finansowych. W skrócie można więc powiedzieć, że inwestor zastępczy ma za zadanie dopilnować, aby realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z planem i zakończyła się pełnym sukcesem.

Jakie uprawnienia ma inwestor zastępczy?

Uprawnienia inwestora zastępczego są takie same jak inwestora bezpośredniego, z ramienia którego działa – o ile oczywiście ten drugi nie zdecyduje inaczej. Dokładnie te kwestie określa zawarta pomiędzy tymi dwoma stronami umowa. Warto pamiętać, że inwestorstwo zastępcze nie jest regulowane prawnie, ponieważ w ustawie o prawie budowlanym brak przepisów dotyczących tego zawodu, i właśnie dlatego tak ważne jest sporządzenie szczegółowej umowy, która uwzględni wszystkie obowiązki i uprawnienia inwestora zastępczego. Na podstawie takiej umowy inwestor będzie mógł swobodnie działać w imieniu klienta, klient zaś zyska pewność, że wszystkie zlecone przez niego zadania zostaną wykonane i że inwestor posiadający jego pełnomocnictwo nie przekroczy swoich uprawnień.

Inwestorstwo zastępcze – zakres obowiązków i uprawnień inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search