Na czym polega obsługa techniczna nieruchomości?

Blog nieruchomości MAWEN

Właściciel nieruchomości ma szereg obowiązków, z których musi się wywiązać. Część z nich jest nawet nakładana na niego przez prawo. Zgodnie z artykułem 61 prawa budowlanego musi między innymi:

zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury”.

Jeśli zaniedba swoje obowiązki może ponieść odpowiedzialność prawną. Ważne więc jest przykładanie dużej wagi do obsługi technicznej nieruchomości. Co najważniejsze przyczyni się to do dbania o bezpieczeństwo zdrowia i życia użytkowników, ale również sprawi, że nieruchomość będzie w dobrym stanie, a co za tym idzie jej wartość nie będzie spadać.

Czym jest obsługa techniczna budynków?

W skrócie rzecz ujmując będzie to kontrola budynku, dbanie o przeglądy i konserwację, utrzymywanie instalacji w sprawności, a także, gdy zachodzi taka konieczność, naprawy i usuwanie awarii. Wszystko to zawiera w sobie o wiele więcej obowiązków oraz niezbędnych do wykonania czynności. Można by tu wyszczególnić:

  • kontrolę sprawności technicznej budynku, instalacji i urządzeń;
  • planowanie regularnych, wymaganych przez prawo przeglądów – stanu technicznego budynku, instalacji gazowej, kominowej, elektrycznej i piorunochronnej, itd.
  • prowadzenie dokumentacji technicznej oraz, jeśli jest wymagana, Książki Obiektu Budowlanego;
  • serwis techniczny, czyli stała gotowość do działania w przypadku wystąpienia nagłej awarii;
  • prace remontowe i budowlane;
  • wyszukiwanie i zlecanie prac wybranym wykonawcom;
  • nadzór nad firmami, które wykonują prace w budynku i odbiór tych prac;
  • rozliczenia z wykonawcami.

Zapewne osoby zajmujące się technicznym utrzymaniem nieruchomości wymieniłyby znacznie więcej czynności, które muszą wykonywać.

Czy warto zlecić obsługę techniczną nieruchomości firmie zewnętrznej?

Jak widać obsługa techniczna nieruchomości to naprawdę bardzo dużo pracy obejmującej wiele różnych umiejętności oraz zabierającej dużo czasu i uwagi. Nie sposób również nie wspomnieć o tym, że jest to zadanie bardzo odpowiedzialne. Nawet jeśli zaniedbamy coś przez nieuwagę to skutki mogą być poważne zarówno dla nas, jak i dla użytkowników danej nieruchomości. My możemy ponieść karę grzywny, a nawet odpowiedzialność karną, jeśli zostanie narażone czyjeś zdrowie lub życie. Również uzyskanie odszkodowania może być utrudnione lub wręcz niemożliwe, jeśli udowodnione zostanie, że szkoda wydarzyła się w wyniku zaniedbania technicznego utrzymania nieruchomości. O tym dlaczego warto ubezpieczać nieruchomości przeczytasz tutaj.

Zlecenie obsługi technicznej budynku firmie zewnętrznej zapewnia więc bezpieczeństwo, gdyż zadba ona o właściwy stan techniczny nieruchomości i instalacji. Daje też spokój, że w razie wystąpienia awarii po prostu wykonamy jeden telefon i ktoś przyjedzie i zajmie się problemem. Oczywiście warto znaleźć firmę, która ma w tym zakresie spore doświadczenie. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Na czym polega obsługa techniczna nieruchomości?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search