Czy gmina może zakazać podlewania ogródka?

Blog nieruchomości MAWEN

Ostatnie lata w Polsce są dość gorące, co w połączeniu z niską liczbą opadów deszczu – a także śniegu zimą – sprawia, że panuje często susza. Powoduje to konieczność podlewania trawników czy przydomowych ogródków. Czasami wspólnota mieszkaniowa może mieć również ogród na dachu, który również trzeba podlewać (o tym, kiedy można go założyć pisaliśmy w tym artykule). Co w sytuacji, gdy zarządca nieruchomościami Warszawa lub inne miasto poinformuje, że gmina zabroniła podlewania wodą pochodzącą z wodociągów gminnych? Czy gmina ma do tego prawo?

Czy gmina może zakazać używania wody z kranu do podlewania?

Odpowiadając wprost: tak, gmina ma możliwość przyjęcia uchwały, która zabroni podlewania ogrodów, trawników i innych wodą pochodzącą z gminnego wodociągu. Na jakiej podstawie można tak stwierdzić?

Warto tu odwołać się do ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. W art. 40 ust. 3 określono, iż: „W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego”. Wspomniane tu zachowanie bezpieczeństwa publicznego wymaga m.in. utrzymania nienaruszalności życia, zdrowia, a także dostępu do wspólnych dóbr – np. do bieżącej wody. W sytuacji, kiedy na terenie jakiejś gminy wystąpi susza to pobieranie wody z wodociągu do podlewania np. ogródków może spowodować znaczne spadki ciśnienia wody. Może to wtedy uniemożliwić gminie zapewnienie prawidłowych dostaw na potrzeby wszystkich mieszkańców. Aby wyeliminować takie zagrożenie gmina może podjąć uchwałę o zakazaniu podlewania przydomowych ogródków, trawników, itp. wodą z kranu, aby zabezpieczyć ją na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców.

Zanim gmina podejmie taką decyzję musi jeszcze wziąć pod uwagę kilka czynników:

  • Czy sytuacja jest aż tak poważna, że spełnia ustawowe warunki ze wspomnianego przez nas art.40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym?
  • Czy na terenie gminy już nie został wprowadzony stan klęski żywiołowej, a co za tym idzie czy wojewoda lub powiat nie wprowadził już jakichś przepisów w tym zakresie?
  • Czy zagrożenie suszą jest na tyle prawdopodobne, że wprowadzenie ograniczeń w dostępie do wody z wodociągów jest uzasadnione i niezbędne?

Ustalenie tych kwestii jest istotne, gdyż zdarzały się wyroki podważające takie uchwały gmin. Działo się tak w sytuacji, gdy sąd miał wątpliwości, czy zagrożenie było realne, a przepisy konieczne i niezbędne do oddalenia takiego zagrożenia.

Okazuje się więc, że dobrą praktyką zarządcy nieruchomości Warszawa i inne jest śledzenie uchwał gminy, na terenie której dana nieruchomość się znajduje. Ponieważ zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami jest zadaniem mocno czasochłonnym i wymagającym konkretnej wiedzy oraz umiejętności oferujemy swoją pomoc w tym zakresie. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Wcześniej mogą Państwo również zapoznać się z artykułem na temat tego, dlaczego warto zdecydować się na profesjonalne administrowanie nieruchomościami Warszawa i Polska.

Czy gmina może zakazać podlewania ogródka?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search