Zwrot nadpłaty za media we wspólnocie mieszkaniowej

Blog nieruchomości MAWEN

Administracja wspólnot mieszkaniowych Warszawa i inne miasta mogą mieć wątpliwości dotyczące tego, co w sytuacji, gdy jakiś właściciel lokalu ma po rozliczeniu opłat za media nadwyżkę na koncie? Co należy z nią zrobić? Czy powinien ją sobie odliczyć od następnych miesięcznych opłat, czy też można mu ją zwrócić w formie przelewu na konto? Postarajmy się znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Dwa rodzaje zaliczek, dwie formy rozliczenia

Jak już pisaliśmy w jednym z naszych artykułów właściciel mieszkania ma obowiązek partycypować w kosztach utrzymania części wspólnych nieruchomości (o tym, czym one są przeczytasz w tym miejscu), jest to z resztą zgodne z ustawą o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. Ta ustawa wspomina również o tym, że jest on zobowiązany ponosić koszty utrzymania lokalu pokrywane za pośrednictwem wspólnoty takie jak np. woda lub ogrzewanie. Jeśli chcecie poznać dobry sposób rozliczania kosztów zużycia wody to zapoznajcie się z naszym wyjaśnieniem tego tematu. Zazwyczaj opłaty te pokrywa się w ten sposób, że każdy właściciel wpłaca comiesięczne zaliczki. Jak sama nazwa zaliczka wskazuje, że są to opłaty prognozowane, podlegające późniejszemu rozliczeniu.

Jak wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i nie tylko powinny rozliczać te zaliczki?

  • Jeśli chodzi o zaliczki na koszty utrzymania części wspólnych to w związku z tym, iż wspólnota rozlicza się na koniec roku kalendarzowego to podobnie powinny być rozliczane płacone na tą rzecz zaliczki. Zgodnie z wyrokami sądów w Polsce (uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 21 grudnia 2007 r., sygn. akt III CZP 65/07, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 25 listopada 2011 r., sygn. akt I ACa 542/11, wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 12 grudnia 2012 r. sygn. akt I ACa 641/12) zaliczki te są częścią majątku wspólnoty, a co za tym idzie to ona w uchwale może zdecydować na co przeznaczy nadpłatę.
  • Odmiennie rzecz ma się z zaliczkami wpłacanymi na media lokalu. Wspólnota mieszkaniowa Warszawa i cała Polska może w drodze uchwały ustalić okres rozliczeniowy. Co istotne nadpłaty tych zaliczek są własnością osób, które je wpłaciły, a nie wspólnoty. Oznacza to, że właściciel lokalu ma prawo sam zdecydować, co z daną nadwyżką chce zrobić. Może zdecydować, że pomniejszy o tą kwotę kolejne opłaty, ale może też poprosić o jej zwrot. Również w tej kwestii wypowiadały się sądy w Polsce (wyroki Sądu Apelacyjnego w Warszawie: z 15 kwietnia 2004 r., sygn. akt I ACa 1382/03, z 9 września 2015 r., sygn. akt VI ACa 1244/14, i z 11 marca 2016 r., sygn. akt VI ACa 101/15, wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z 26 lipca 2019 r., sygn. akt I C 79/19). Uznały one, iż ponieważ nadpłacone środki nie stają się własnością wspólnoty to nie może ona decydować o majątku poszczególnych właścicieli lokali, gdyż nie jest do tego uprawniona. Wspólnota nie może więc przyjąć uchwały, która np. zakazywałaby zwrotu nadwyżek na konta właścicieli.

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych dla osób niedoświadczonych w zarządzaniu nieruchomościami może nie być łatwa. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z pomocy firmy mającej w tej kwestii doświadczenie polecamy swoje usługi.

Zwrot nadpłaty za media we wspólnocie mieszkaniowej

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search