Monitoring we wspólnocie mieszkaniowej, a nagrywanie dźwięku

Blog nieruchomości MAWEN

Wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i inne coraz częściej ze względów bezpieczeństwa decydują się na założenie monitoringu. Sporo na temat tego, co warto o tym wiedzieć napisaliśmy w tym artykule. Może się jednak w związku z monitoringiem narodzić kolejne pytanie: czy wspólnota mieszkaniowa Warszawa i cała Polska może zdecydować się również na rejestrowanie dźwięku?

Co przepisy mówią na temat rejestrowania głosów ludzi?

Dość ważna w tym względzie jest decyzja prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) z dnia 31 maja 2022 roku (DKN.5131.51.2021). Uznał on w niej, iż w pewnym ośrodku przepisy RODO (o obowiązkach wspólnoty mieszkaniowej związanej z RODO można przeczytać tutaj) zostały naruszone właśnie poprzez nagrywanie i rejestrowanie dźwięku, a co za tym idzie głosów ludzi. W ocenie prezesa UODO było to przetwarzanie danych osobowych bez odpowiednich podstaw prawnych. Stwierdził on, iż w Polsce nie ma przepisów prawnych pozwalających administratorowi przetwarzać dane osobowe przez rejestrowanie głosów. Nie ma takich uregulowań ani w przepisach dotyczących RODO, ani w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). Wręcz przeciwnie w Polsce przepisy uprawniają do rejestrowania dźwięku jedynie służby specjalne i to tylko w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach.

Co ważne, również Europejska Rada Ochrony Danych uznaje, iż monitoring audio-wideo jest bez wątpienia większą ingerencją w prywatność ludzi niż samo rejestrowanie obrazu. Interesujące również jest to, że wskazała ona w swoich wytycznych, iż administrator decydujący się na instalację monitoringu nie powinien decydować się na system zawierający funkcje, które nie są niezbędne. Będą to takie opcje jak właśnie rejestrowanie głosu lub np. transmisja radiowa, przybliżanie obrazu albo nieograniczone śledzenie ruchów. Oznacza to, iż np. administracja wspólnot mieszkaniowych Warszawa nie powinna instalować systemu monitoringu pozwalającego nagrywać dźwięk, a potem tłumaczyć się, że nie wykorzystuje tej opcji.

Na podstawie tych przesłanek prezes UODO nałożył na wspomniany ośrodek za rejestrowanie głosu ludzi karę finansową w wysokości 10 000 zł.

Zarządcy nieruchomości Warszawa i Polska mogą się jednak zastanawiać, czy skoro ta decyzja dotyczyła konkretnego podmiotu to czy jest obowiązująca również dla ich obiektów. Okazuje się, że jak najbardziej. Przytoczone w niej przepisy i zarządzenia są wskazówką i wytyczną dla wszystkich, również dla wspólnot mieszkaniowych.

Jak już wielokrotnie pisaliśmy, zarządzanie nieruchomościami biurowymi, mieszkaniowymi i innymi wiąże się z podejmowaniem wielu decyzji, a co za tym idzie ze świadomością tego, jakie konsekwencje one przyniosą. Aby uniknąć problemów warto rozważyć skorzystanie z usług profesjonalnej firmy oferującej zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z informacjami na temat naszej firmy i oferty, jaką możemy dla Państwa przygotować.

Monitoring we wspólnocie mieszkaniowej, a nagrywanie dźwięku

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search