Członkowie zarządu wspólnoty mieszkaniowej i ich odpowiedzialność

Blog nieruchomości MAWEN

Wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i Polska stają przed wyborem tego, czy zarząd w ich wspólnocie będzie właścicielski czy powierzony (o tym, jakie są między nimi różnice przeczytasz w tym artykule). Okazuje się jednak, że często świadomość właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych nie jest zbyt duża. Czasem wspólnota mieszkaniowa może powołać zarząd właścicielski, który podpisze umowę o administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi z firmą zewnętrzną (różnice między zarządem wspólnoty a zarządcą nieruchomości opisywaliśmy w tym miejscu). Członkom zarządu wspólnoty mieszkaniowej może się wtedy wydawać, że są zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności. Czy faktycznie tak jest?

Odpowiedzialność członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Każdy, kto decyduje się na wzięcie na siebie obowiązków członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej powinien mieć świadomość tego, iż członkowie zarządu całym swym majątkiem osobistym odpowiadają przed wspólnotą.  Podpisanie umowy o administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi z firmą zewnętrzną nie zwalnia ich z tej odpowiedzialności.

Wśród głównych obowiązków zarządu można wymienić:

  • należyte wykonywanie przyjętych uchwał;
  • realizację założonego na dany rok planu finansowego.

Zarządu z odpowiedzialności cywilnej nie zwalnia nawet udzielone mu absolutorium.

Kiedy i za co odpowiadają członkowie zarządu? Wtedy, kiedy wspólnota mieszkaniowa Warszawa lub inna poniosła szkodę na skutek niewywiązania się przez zarząd z obowiązków lub jeśli zrobiono to niewystarczająco. Warto podkreślić, iż członkowie zarządu odpowiadają za takie szkody solidarnie. Zazwyczaj sytuacje takie dotyczą wykonywania większych remontów lub niewystarczającego egzekwowania długów od uporczywych dłużników (wyjaśnienie, jakie działania warto wtedy podjąć znajdziesz w naszym poprzednim artykule). Co istotne, powództwo w sądzie przeciwko członkom zarządu może wytoczyć nie tylko wspólnota mieszkaniowa Warszawa lub Polska jako całość, ale też każdy członek takiej wspólnoty indywidualnie.

Jak już wspomnieliśmy odpowiedzialność członków zarządu jest zbiorowa. Aby więc uniknąć ryzyka wystąpienia szkody warto rozważyć, jak duży powinien być zarząd i z kogo powinien się składać. Często, jeśli zarząd taki będzie zbyt liczny, to w jego skład będą wchodziły osoby, które nieszczególnie będą się przykładać do wywiązywania się ze swoich obowiązków. Będzie to prowadziło albo do obciążenia innych, aktywnych członków zarządu albo właśnie do powstania jakichś niedopatrzeń, które mogą obciążyć cały zarząd.

W artykule na temat dobrego zarządcy nieruchomości Warszawa i nie tylko pisaliśmy, iż ma on ustawowy obowiązek posiadania polisy OC. Choć prawo nie nakłada takiej konieczności na członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej to jednak zakup takiej polisy może być bardzo dobrym pomysłem. Może ona obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe, rzeczowe oraz finansowe wyrządzone osobom trzecim. Koszt jest stosunkowo niewielki, a polisa taka będzie skutecznie zabezpieczać członków zarządu.

Członkowie zarządu wspólnoty mieszkaniowej i ich odpowiedzialność

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search