Czy i jak można założyć instalację fotowoltaiczną w bloku?

Blog nieruchomości MAWEN

Z powodu wzrastających cen energii, rosnącej świadomości ekologicznej, a także poszukiwania alternatywnych źródeł prądu zdecydowanie zwiększyła się liczba fotowoltaiki w Polsce. Wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i Polska mogą się zastanawiać nad tym, czy jest możliwe założenie instalacji fotowoltaicznej na ich budynkach. Co administratorzy wspólnot mieszkaniowych Warszawa i innych muszą wiedzieć na ten temat?

Instalacja fotowoltaiczna w bloku – czy jest możliwa i jakie przynosi korzyści?

Okazuje się, że jak najbardziej jest możliwe założenie instalacji fotowoltaicznej w bloku. Nie różni się od strony technicznej w zasadzie niczym od instalacji zakładanej na domkach jednorodzinnych. W przypadku bloków mamy do wyboru dwa miejsca na założenie paneli: dach lub balkony, które jak wiemy należą do części wspólnych budynku (więcej o takich częściach pisaliśmy już w naszym artykule). Decydując się na konkretną lokalizację trzeba wziąć pod uwagę, gdzie najbardziej opłaca się ją zainstalować. Należy rozpatrzyć czynniki takie jak:

 • dostępna powierzchnia na instalację;
 • nasłonecznienie wybranej lokalizacji;
 • ile mieszkań będzie korzystać z wytwarzanego prądu;
 • jaką ilość prądu chcielibyśmy uzyskać.

Warto tu wspomnieć, iż wybranie balkonów (w zależności od ich położenia i wielkości) praktycznie na pewno nie wystarczy na zaspokojenie całości potrzeb gospodarstw domowych. Zazwyczaj na jeden balkon przypadają 4 panele fotowoltaiczne, a przyjmuje się, że musiałoby ich być 10, żeby ilość wytwarzanego prądu była wystarczająca. Co oczywiste, ponieważ instalacja fotowoltaiczna na dachu będzie zazwyczaj większa niż na balkonach to koszty jej założenia będą wyższe. Należy jednak w wyliczeniach wziąć pod uwagę, jaka będzie różnica w wytwarzanym prądzie, gdyż może się okazać, że stosunkowo szybko się to zwróci.

Jakie są korzyści z zainstalowania fotowoltaiki na budynku wspólnoty mieszkaniowej Warszawa bądź innej? Będą one zależeć od umiejscowienia, sposobu wykorzystania wytworzonego prądu, ale wymienić można:

 • obniżenie opłat za prąd mieszkańców;
 • niższe koszty eksploatacji części wspólnych nieruchomości;
 • większa atrakcyjność budynku;
 • sprzedaż nadwyżki energii, a więc zysk;
 • działanie proekologiczne – poprawa jakości powietrza i ochrona środowiska.

Jakie są procedury przy zakładaniu fotowoltaiki?

Wszystkie mikroinstalacje (do 50kW) mają uproszczone formalności. Nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na budowę ani nie obowiązują regulacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jak można się spodziewać jest to czynność wykraczająca poza zwykły zarząd (artykuł na ten temat znajdziecie tutaj), niezbędne więc będzie przyjęcie stosownej uchwały większością głosów (nie jest więc wymagana jednomyślność, która czasem mogłaby być trudna do osiągnięcia).

Niezbędne również może być:

 • uzgodnienie z rzeczoznawcą zgodności projektu z wymaganiami przeciwpożarowymi;
 • powiadomienie Państwowej Straży Pożarnej o inwestycji;
 • wykonanie ekspertyzy o możliwościach nośnych dachu.

Można zdecydować się złożenie wniosku u wybranego operatora energetycznego o przyłączenie instalacji do sieci energetycznej. Możliwa jest też opcja instalacji niepodłączonej – wtedy wytwarzany prąd powinien być wykorzystywany na bieżąco.

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych jest dla Państwa niełatwa? Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy w tej i innych kwestiach.

Czy i jak można założyć instalację fotowoltaiczną w bloku?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search