Nieudzielenie absolutorium – jakie przynosi konsekwencje?

Blog nieruchomości MAWEN

Wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i Polska doskonale zdają sobie sprawę z tego, że co roku należy zorganizować zebranie jej członków (dużo więcej na temat jego przebiegu pisaliśmy w tym artykule).  Jest to dobra okazja do tego, aby przeanalizować działanie zarządu lub zarządcy nieruchomości Warszawa lub inne. Powinni oni wtedy zdać szczegółowe sprawozdanie ze swoich działań, a także przedstawić sprawozdanie finansowe. Jeśli właściciele lokali są zadowoleni z podjętych decyzji wyrażają swoje poparcie w specjalnej uchwale, nazywanej też absolutorium. Co to właściwie jest? I jakie będą konsekwencje, jeśli takie absolutorium nie zostanie udzielone?

Garść informacji o absolutorium

Najprościej sprawę ujmując przyjęcie absolutorium oznacza zadowolenie z działań zarządu/zarządcy w minionym roku kalendarzowym, a także akceptację sprawozdania finansowego wspólnoty. Jest to wyraz poparcia oraz przyzwolenie na dalsze zmierzanie wspólnoty mieszkaniowej w przyjętym kierunku.

Absolutorium udziela się:

  • jednoosobowemu lub wieloosobowemu zarządowi składającego się wyłącznie z osób fizycznych;
  • zarządcy, jeżeli jest osobą prawną lub fizyczną.

Obowiązek udzielenia absolutorium nie występuje w przypadku administratora nieruchomości. Przepisy stanowią o tym, iż absolutorium udziela się zarządowi/zarządcy jako całemu gremium – jeśli składa się ono z więcej niż jednej osoby – lub też poszczególnym jego członkom z osobna, choć jest to rozwiązanie dość rzadko stosowane.

Jeśli jednak właściciele lokale nie są zadowoleni lub mają poważne zastrzeżenia względem działań podejmowanych przez zarząd lub zarządcę to nie mają obowiązku takiego absolutorium udzielać. Szczerze mówiąc nawet nie powinni, gdyż jest to wtedy wyraźny sygnał o niezadowoleniu i braku akceptacji dla metod działania lub realizowaniu budżetu przez zarządcę/zarząd. Zazwyczaj zastrzeżenia dotyczą niegospodarnego zarządzania środkami finansowymi.

Co w sytuacji, kiedy absolutorium nie zostanie udzielone? Czy oznacza to automatyczne odwołanie zarządu/zarządcy z pełnionej funkcji? Odpowiadając krótko: Nie. Jest to raczej ostrzeżenie dla tych osób. Można to przyrównać do żółtej kartki. Od tej pory osoby zarządzające nieruchomości powinny dokładnie przemyśleć podejmowane decyzje, gdyż będą one uważnie obserwowane i oceniane. Członkowie wspólnoty mogą podjąć dalsze kroki zmierzające do odwołania władz i powołania nowych. Jednak wymagać to będzie zebrania dowodów na to, iż działania zarządu/zarządcy są zawsze lub przynajmniej zazwyczaj niekorzystne dla większości członków wspólnoty. Będzie się to również wiązało z powołaniem specjalnej uchwały. Część informacji na temat tego, co zrobić, gdy nie jesteśmy zadowoleni z pracy zarządu lub zarządcy można znaleźć w tym miejscu.

Decydując się na zatrudnienie profesjonalnego zarządcy nieruchomości Warszawa lub Polska warto to zrobić mądrze. Swego czasu udzieliliśmy garści porad na temat tego, co sprawdzić, aby nie być rozczarowanym. Zachęcamy do lektury tego artykułu.

Nieudzielenie absolutorium – jakie przynosi konsekwencje?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search