Czy członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej może zrezygnować z funkcji?

Blog nieruchomości MAWEN

Wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i nie tylko muszą posiadać zarząd lub zarządcę (o tym, dlaczego sądy nie są przychylne temu, by funkcjonowały one jednocześnie przeczytasz w tym miejscu). Jeśli chodzi o powołanie zarządu to wspólnota robi to podejmując stosowną uchwałę. Nie jest ustalony czas ich „kadencji”, chyba że właściciele lokali określą to w treści uchwały. Zarząd mogą tworzyć jedynie osoby fizyczne wybrane spośród właścicieli lokali lub, co ciekawe, spoza ich grona (jednak jest to dość rzadki przypadek, bo chyba mało kto by chciał, by w zarządzie zasiadała osoba obca). Jeśli zarząd wspólnoty składa się z kilku osób oświadczenie woli w imieniu wspólnoty musi złożyć przynajmniej dwóch jej członków. Jednak jak niedawno pisaliśmy w naszym artykule bycie członkiem zarządu wiąże się z pewną, wcale niemałą, odpowiedzialnością. Co w przypadku, gdy ktoś poczuje się tym przytłoczony i będzie chciał zrezygnować z pełnionej funkcji? Albo jeśli sytuacja życiowa członka zarządu się zmieni czy może on się wycofać?

Rezygnacja z pełnienia roli członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Zasadniczo sprawa jest bardzo prosta. Wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i Polska nie mogą zmusić nikogo do pełnienia funkcji członka zarządu. Oznacza to, że decyzja o wejściu w jej skład, jak również o wycofaniu się z tej roli, jest sprawą dobrowolną i indywidualną. Członek zarządu więc w każdej chwili może zrezygnować z pełnionej funkcji i nie potrzebuje do tego niczyjej zgody. Jak powinien on wyrazić swoją wolę?

Przede wszystkim musi on jasno i wyraźnie oznajmić swoją wolę wspólnocie mieszkaniowej. Najbezpieczniejszą i oficjalną formą takiej deklaracji będzie przygotowanie stosownego oświadczenia woli na piśmie, które własnoręcznie dostarczy się zarządowi lub wysłanie go listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (ograniczy to zarzut, że takie pismo nie dotarło). W oświadczeniu takim powinna się znaleźć dokładna data, z którą członek zarządu zamierza się wycofać z pełnionej roli.  Jeśli takiej daty nie będzie przyjmuje się, że zrezygnował on z dniem ogłoszenia swojej decyzji.

W odpowiedzi na taką decyzję wspólnota mieszkaniowa Warszawa lub inna w zasadzie nie musi podejmować żadnych działań. Może jedynie przyjąć kolejną uchwałę powołującą na zwolnione miejsce inną osobę, choć nie jest to konieczne. Wyjątkiem jest sytuacja, jeśli zarząd był jednoosobowy. W tym przypadku rezygnacja osoby sprawującej zarząd powoduje konieczność powołania nowej osoby na to stanowisko.

Warto również przy tej okazji wspomnieć, iż właściciele lokali wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej w każdej chwili mają prawo odwołać poszczególnych członków zarządu lub nawet cały zarząd bez podawania przyczyny. Oczywiście również muszą to zrobić w formie uchwały. Wspominaliśmy już o tym w tym artykule.

Jak więc widać obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych składa się z wielu niuansów, o których nie myśli się na co dzień. Jeśli nie chcecie sobie nimi zawracać głowy pomyślcie o zatrudnieniu profesjonalnego zarządcy nieruchomości Warszawa. Polecamy swoje usługi.

Czy członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej może zrezygnować z funkcji?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search