Czy na remont mieszkania obejmujący ingerencję w ścianę nośną potrzebna jest zgoda wspólnoty?

Blog nieruchomości MAWEN

Być może czytali już Państwo nasz artykuł o rodzajach prac remontowych, jakie najczęściej wykonuje się w mieszkaniach. Dowiedzieć się można z niego, że istnieją prace, które możemy wykonać bez niczyjej zgody, ale są też takie, o wykonaniu których, administracja wspólnot mieszkaniowych Warszawa lub inna powinna wiedzieć. Może się jednak okazać, że nie wszystkie wymyślone przez nas zmiany, uda się wprowadzić w mieszkaniu. Do niektórych prac potrzebujemy bowiem zgody członków wspólnoty mieszkaniowej. I to zgody, która zostanie nam udzielona w formie uchwały.

Wyburzenie części ściany nośnej wymaga zgody innych

Czym są ściany nośne budynku? Są to elementy konstrukcyjne budynku. Odpowiadają za stabilność budynku. Przenoszą bowiem ciężar dachu, stropów i wyższych kondygnacji na fundament. Dzięki temu zapewniają odpowiednią sztywność budynku. Mają więc ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa.

Wszystkie ściany zewnętrzne budynku tworzące bryłę domu są ścianami nośnymi. Ale również w środku naszych mieszkań mogą znajdować się takie ściany. Zanim więc przystąpimy do ingerencji w jakąś ścianę, musimy ustalić, czy jest ona działowa czy nośna.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2016 roku (sygn. akt VII SA/Wa 1103/05):

część ściany nośnej to element konstrukcyjny budynku i nie można mówić, że jest to jedynie element wbudowany w obiekt”.

Z ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994 roku art. 3 ust. 2 wynika natomiast, że:

„nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali”.

(Szerzej temat ten omawialiśmy w tym artykule.)

Oznacza to, że ściany nośne, które znajdują się w naszym mieszkaniu stanowią część nieruchomości wspólnej. Co za tym idzie, nie mamy pełnej swobody w ingerencję w ich strukturę. Gdybyśmy chcieli np. jej część wyburzyć będzie to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu (wynika to wprost z art. 22 ust. 3 pkt 5 ustawy o własności lokali). Co za tym idzie, potrzebować będziemy do wykonania takich prac uchwały wyrażającej zgodę właścicieli pozostałych lokali. Dużo więcej na temat czynności zwykłego zarządu można przeczytać w tym miejscu.

Aby ułatwić podjęcie takiej decyzji warto wystąpić wcześniej o opinię fachowca z odpowiednimi uprawnieniami konstrukcyjnymi. Dobrze by na piśmie opisał możliwość wykonania zamierzonych przez nas prac i tego, jaki wpływ będą one miały na konstrukcję budynku. Jeśli my nie wystąpimy o taką opinię, powinna zrobić to wspólnota mieszkaniowa Warszawa lub inna przed wydaniem zgody. Chodzi bowiem o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników budynku i o to, by nie doprowadzić do katastrofy budowlanej.

Jak więc widać wykonanie remontu w swoim mieszkaniu nie zawsze jest tylko i wyłącznie naszą sprawą. Jeśli nasza wspólnota mieszkaniowa Warszawa lub inna jest zarządzana przez doświadczonych ludzi to mogą nam oni podpowiedzieć, co musimy zrobić, żeby przebiegł on bezproblemowo od strony formalnej. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Czy na remont mieszkania obejmujący ingerencję w ścianę nośną potrzebna jest zgoda wspólnoty?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search