Jak zrobić licencję zarządcy nieruchomości?

Blog nieruchomości MAWEN

Czy zastanawiasz się nad tym jaki zawód wykonywać i myślisz o byciu zarządcą nieruchomości? A może chciałbyś się przebranżowić i rozważasz taką ścieżkę kariery? Czym zajmuje się zarządca nieruchomości dowiesz się z naszego wcześniejszego artykułu.

Do 31 grudnia 2013 roku zarządcą nieruchomości mogła być jedynie osoba, która posiadała odpowiednią licencję. Żeby ją zdobyć w myśl ustawy o gospodarce nieruchomościami należało m.in. mieć wyższe wykształcenie w zakresie gospodarki nieruchomościami lub – w przypadku ukończonych innych studiów – zrobienia studiów podyplomowych z zarządzania nieruchomościami oraz mieć udokumentowaną praktykę. Jednak ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów zniosła te wymagania.

Od 1 stycznia 2014 roku można być zarządcą nieruchomości bez licencji, posiadając jedynie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Aby być jednak dobrze przygotowanym do wykonywania tego zawodu oraz być bardziej wiarygodnym dla potencjalnych klientów warto zdobyć licencję (certyfikat) zarządcy nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się, co trzeba zrobić, żeby zdobyć taki certyfikat (licencję zarządcy nieruchomości.)

Gdzie i jak można zrobić licencję zarządcy nieruchomości?

Certyfikat zarządcy nieruchomości wydaje Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami (KIGN). Również ona organizuje płatne kursy praktyczne. Po ich ukończeniu oraz zdaniu egzaminu otrzymuje się licencję Zarządcy Nieruchomości KIGN. Co warte podkreślenia, wszystkie wydane licencje podlegają ścisłemu zarachowaniu – czyli są oznaczone numerami i są rejestrowane w specjalnym wykazie, co umożliwia nad nimi kontrolę i zapobiega ich nadużywaniu.

Każda osoba, która uzyska taką licencję zostaje wpisana do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami prowadzonego przez KIGN. Rejestr ten jest ogólnodostępny w internecie, co pozwala każdemu klientowi sprawdzić, czy dany zarządca nieruchomości faktycznie taki certyfikat posiada.

Co ciekawe, o taką licencję mogą się starać – nie musząc przystępować do kursu ani do egzaminu – osoby, które posiadają już Licencję Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN). Żeby uzyskać taką licencję należy posiadać co najmniej średnie wykształcenie, odbyć zarejestrowany w PFRN Kurs Zarządcy Nieruchomości, zdać egzamin oraz złożyć wniosek o wydanie takiej licencji.

Warto dodać, że w myśl ustawy o gospodarce nieruchomościami osoby, które ukończyły studia podyplomowe z zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe (studia te musiały trwać w latach 2008 – 2013) oraz mają udokumentowaną praktykę zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami są zwolnione z odbywania kursu i przystępowania do egzaminów. Po przedstawieniu odpowiednich dokumentów uzyskają taką licencję. Są również przepisy, które zwalniają z kursu, jednak należy wtedy przystąpić do egzaminu. Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie internetowej PFRN.

Czy warto zdobyć licencję zarządcy nieruchomości?

Z pewnością zdobycie licencji wymaga wysiłku, nauki oraz wydatków. Jednak dla wielu klientów posiadanie takiej licencji sprawi, że oferta danego zarządcy będzie bardziej atrakcyjna. Wtedy może się okazać, że zdobycie licencji zarządcy nieruchomości przysporzy nam więcej klientów, a to sprawi, że poniesione koszty szybko nam się zwrócą. Co więcej zdobyta wiedza pomoże nam lepiej wywiązywać się ze swoich obowiązków. Jeśli chcesz dowiedzieć się czym jest i na czym polega zarządzanie nieruchomościami, przeczytaj ten artykuł.

Jak zrobić licencję zarządcy nieruchomości?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search