Jakie elementy instalacji gazowej należą do wspólnoty mieszkaniowej?

Blog nieruchomości MAWEN

Administratorzy wspólnot mieszkaniowych Warszawa i Polska muszą nie tylko dbać o regularne dokonywanie przeglądów wymaganych prawem (o tym, jakie to przeglądy pisaliśmy już w jednym z naszych artykułów), ale też powinni dbać o dobry stan techniczny budynków i ich poszczególnych elementów. Co w sytuacji kiedy należy wymienić skrzynkę gazową znajdującą się na zewnętrznej ścianie budynku lub zardzewiałe rury znajdujące się w niej? Czy powinna się tym zająć wspólnota mieszkaniowa Warszawa? A może jest to element instalacji należący do spółki gazowej i to ona jest za to odpowiedzialna? Jakie przepisy mają tu zastosowanie?

Kto jest zobowiązany do wymiany elementów instalacji?

Zarządcy nieruchomości Warszawa i Polska wiedzą, iż przegląd instalacji gazowej wewnętrznej jest wymagany co najmniej raz w roku. Prawo budowlane nakazuje też właścicielom budynków odpowiednią konserwację takich instalacji. Jednak jeśli chodzi o wspomniane przez nas wymiany elementów takich jak skrzynka gazowa lub rury znajdujące się na zewnątrz budynku mogą się rodzić wątpliwości. Czy wchodzą one w skład instalacji gazowej wewnętrznej czy już nie? Jeśli nie to może nie do wspólnoty należy ich wymiana?

Przyznać trzeba, że przepisy wykonawcze do prawa budowlanego niezbyt precyzyjnie definiują co jest, a co nie jest elementem wewnętrznej instalacji gazowej. Niektórzy mogą powołać się na kodeks cywilny, który stanowi, iż urządzenia służące do doprowadzenia gazu nie są częścią składową nieruchomości, jeśli „wchodzą w skład przedsiębiorstwa”. Dodatkowych informacji udziela nam Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Instalacja gazowa jest tam zdefiniowana jako: „układ przewodów gazowych w budynku wraz z armaturą, wyposażeniem i urządzeniami gazowymi, mający początek w miejscu połączenia przewodu z kurkiem głównym gazowym odcinającym tę instalację od przyłącza, a zakończenie na urządzeniach gazowych wraz z tymi urządzeniami.” Niestety, nie pozwala nam to dokładnie określić, co z interesującymi nas elementami.

Jednak z pomocą przychodzą rozporządzenia Sądu Najwyższego. Wskazuje on, że za każdym razem należy dokonać oceny powiązania elementów instalacji. Stoi on na stanowisku, iż „jeśli związek ten nie jest zbyt silny” to pomimo, iż jakaś część „obiektywnie stanowi element instalacji doprowadzającej gaz nie przechodzi na własność przedsiębiorcy energetycznego”. Wskazuje to na fakt, iż skrzynki gazowe na licznik oraz rury się w niej znajdujące wchodzą w skład instalacji wewnętrznej nieruchomości. Co za tym idzie ich konserwacja i wymiana wchodzi w zakres obowiązków zarządcy nieruchomości Warszawa i inne.

Jak mogliśmy przekonać się po raz kolejny obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych to temat niełatwy, wymagający poznania sporej liczby przepisów. Jeśli nie mają Państwo na to czasu, ani chęci zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Oprócz pomocy w obsłudze prawnej oferujemy też m.in. obsługę techniczną nieruchomości. Czym ona jest pisaliśmy tutaj.

Jakie elementy instalacji gazowej należą do wspólnoty mieszkaniowej?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search