Jakie elementy zawrzeć w umowie o remont?

Blog nieruchomości MAWEN

Remont to nic przyjemnego. Wszyscy lubimy już po nim cieszyć się efektami. Jednak sam w sobie często jest stresujący i potrafi tworzyć sporo problemów. Aby ich uniknąć, niezbędne jest zawarcie umowy o remont. Musi być ona jednak dobrze przygotowana i odpowiednio skonstruowana. Nie ma tu znaczenia, czy chodzi o remont mieszkania (więcej o takich remontach pisaliśmy w tym artykule), czy też zleca go firma zarządzająca nieruchomościami Warszawa lub inna. W każdym z tych przypadków można wymienić niezbędne elementy takiej umowy. Dziś postaramy się to zrobić.

Niezbędne elementy umowy o remont

Przepisy zawarte w ustawie prawo budowlane definiują remont jako: „wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym”.

Nie ma konkretnych ustaleń prawnych, jak zawrzeć umowę o remont. Jednak art. 658 kodeksu cywilnego wskazuje, iż należy tu zastosować podobne rozwiązania, jak przy umowie o roboty budowlane.

Jeśli więc planujesz remont mieszkania lub – jako zarządca nieruchomości komercyjnych albo mieszkaniowych – będziesz takie prace zlecał, to co powinieneś zawrzeć w takiej umowie?

  • Dla ważności takiej umowy niezbędne jest dokładne wskazanie jej stron oraz ewentualnie tego, przez kogo mogą być reprezentowane.
  • Bardzo ważne jest precyzyjne określenie zakresu prac, które mają zostać przeprowadzone. Dobrze byłoby przygotować odpowiedni projekt budowlany, który dodamy do tej umowy jako załącznik. Należy też dokładnie opisać użycia jakich materiałów się spodziewamy – można tu wskazać nawet konkretnego producenta i kolorystykę. Im precyzyjniejszy będzie opis, tym łatwiej będzie ocenić, czy wykonawca się wywiązał z powierzonego mu zadania.
  • Zapiszmy, kto jest odpowiedzialny za zakup materiałów i jak się za nie rozliczymy. Jeśli będzie potrzebne ich przechowywanie, ustalmy, kto odpowiada za ich zabezpieczenie.
  • Kluczową sprawą będzie ustalenie terminów – rozpoczęcia i zakończenia prac, a jeśli to możliwe, to również zakończenia ich poszczególnych etapów. Pomoże to w kontrolowaniu postępów, a co za tym idzie, zapobiegnie opóźnieniom. Przyda się także przy rozliczeniu prac.
  • Dla wielu najważniejsza kwestia – kiedy i jak płacimy. Garść praktycznych podpowiedzi administratorzy wspólnot mieszkaniowych Warszawa i nie tylko przeczytać mogą w tym miejscu. Doświadczenie podpowiada, że nie najlepszym rozwiązaniem byłoby płacenie z góry. Natomiast dobrze sprawdza się płatność w ratach, po zakończeniu poszczególnych etapów remontu. Jest to dodatkowa motywacja dla wykonawcy. Jeśli dostrzeżemy jakieś usterki, wstrzymajmy płatność. Po jej dokonaniu może być trudno wyegzekwować niezbędne poprawki.
  • Zakładamy, że wszystko pójdzie, jak należy, ale nie zapomnijmy o określeniu odpowiedzialności za niewykonanie prac, niedotrzymanie terminów lub też zrobienie ich niepoprawnie. Precyzyjnie określmy, za co należy się nam odszkodowanie i w jakiej wysokości.

Jak widać, przygotowanie właściwej umowy to nie jest rzecz łatwa. Jednak warto poświęcić odpowiednią ilość czasu na jej spisanie. Może to znacząco ograniczyć problemy, z jakimi możemy się spotkać podczas remontu. Natomiast jeśli chodzi o nieruchomości komercyjne lub wspólnoty mieszkaniowe, to dobrze mieć kogoś, kto ma już doświadczenie w zawieraniu takich umów i nadzorowaniu prac. Dobry zarządca nieruchomości Warszawa lub kraj ściągnie z Was ten obowiązek. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Jakie elementy zawrzeć w umowie o remont?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search