Czy kupując mieszkanie, odpowiadamy za długi poprzedniego właściciela?

Blog nieruchomości MAWEN

Zarządcy nieruchomości Warszawa, ale też inni czytelnicy naszego bloga znają już odpowiedź na pytanie, kto odpowiada za długi wspólnoty mieszkaniowej (dowiesz się tego, czytając ten artykuł). Pojawić się może jednak inna kwestia. Co, jeśli kupujemy mieszkanie i jest ono zadłużone? Czy będziemy za powstałe zobowiązania odpowiadać i musimy je spłacić? Odpowiedź powinni znać nie tylko nabywcy, ale też administratorzy wspólnot mieszkaniowych Warszawa i kraj.

Poznaj stan finansowy mieszkania przed jego zakupem

Zgodnie z zasadą: „nie kupuje się kota w worku”, nie warto decydować się na zakup mieszkania bez dokładnego poznania jego historii finansowej. Jak można to zrobić?

  • Podstawą jest dokładne sprawdzenie wpisów dotyczących danego lokalu w księdze wieczystej. Dowiesz się z niej, czy mieszkanie jest obciążone hipoteką lub ma jakieś prawne ograniczenia. Warto podkreślić, że nie wszystkie zadłużenia będą ujęte w księdze wieczystej. Nie będzie w niej np. informacji o zadłużeniu względem wspólnoty mieszkaniowej Warszawa lub innej. Dużo podpowiedzi na temat tego, jak analizować zapisy w księdze wieczystej, zamieściliśmy już na naszej stronie.
  • Nie bójmy się także poprosić, a wręcz wymagać od właściciela mieszkania przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i wspólnoty mieszkaniowej o braku zadłużeń. Jeśli nie będzie miał nic do ukrycia, to nie powinien mieć z tym problemu.

Długi, za które nowy nabywca nie odpowiada

Generalnie rzecz ujmując, przyjąć należy, iż nowy nabywca mieszkania nie jest odpowiedzialny za długi zaciągnięte przez poprzednika. Dotyczy to:

  • Zaległości czynszowych. Są to długi przypisane do konkretnej osoby, a nie do lokalu. Oznacza to, iż administracja wspólnot mieszkaniowych Warszawa lub inna nie może wymagać, by nowy właściciel mieszkania spłacał zaległości poprzednika. Jest to obowiązek byłego właściciela. Administratorzy wspólnot mieszkaniowych Warszawa i inne nie powinny więc zwlekać z egzekwowaniem powstałych zaległości. Wyjaśnialiśmy już tę kwestię w tym miejscu.
  • Niezapłacone rachunki za media. Kupując mieszkanie, nie będziemy musieli spłacać długów u dostawców mediów zaciągniętych przez poprzedniego właściciela.

Długi, za które nowy nabywca odpowiada

Są jednak sytuacje, w których nowy nabywca będzie odpowiadał za długi na mieszkaniu. Wymienimy 2 możliwości:

  • Hipoteka zaciągnięta na mieszkanie. Inaczej niż w poprzednio omówionych kwestiach jest to zobowiązanie obciążające konkretną nieruchomość, a nie osobę. Jeśli więc zdecydujemy się na zakup mieszkania z niespłaconą hipoteką, to bank może dochodzić swoich roszczeń od nas. Dlatego tak ważne jest dokładne sprawdzenie księgi wieczystej, gdyż z niej dowiemy się wszystkiego na temat kredytów obciążających dane mieszkanie.
  • Obciążenia cywilnoprawne – np. podatki i zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego. Nie zawsze będziemy musieli je spłacać. Może się jednak okazać, że poprzedni właściciel prowadził jakąś działalność gospodarczą. Jeśli nasze nowe mieszkanie zapisał jako swój środek trwały, Urząd Skarbowy ma prawo z niego zabezpieczyć swe należności. Nawet mimo zmiany właściciela danego mieszkania.

Wszystko to pokazuje, jak ważne jest podjęcie decyzji o zakupie dopiero po dokładnym sprawdzeniu wszystkiego. W przeciwnym wypadku możemy stracić nieraz oszczędności całego życia.

Czy kupując mieszkanie, odpowiadamy za długi poprzedniego właściciela?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search