Montaż klimatyzacji w mieszkaniu wchodzącym w skład wspólnoty mieszkaniowej

Blog nieruchomości MAWEN

Coraz większa liczba gorących dni w Polsce sprawia, że częściej właściciele mieszkań rozważają możliwość zainstalowania klimatyzacji. Czy wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i inne mają coś do powiedzenia w tej kwestii? Czy mogą nie wyrazić zgody na jej montaż? Czy w ogóle taka zgoda jest potrzebna? Postarajmy się znaleźć odpowiedzi na te pytania.

Administracja wspólnot mieszkaniowych Warszawa a klimatyzacja

Instalacja klimatyzacji w mieszkaniu obejmuje zazwyczaj umieszczenie w jakimś miejscu na zewnątrz mieszkania (zazwyczaj jest to balkon) klimatyzatora. W jednym z naszych wcześniejszych artykułów dość szczegółowo wyjaśnialiśmy stosunek sądów do balkonów – czy są to części wspólne nieruchomości czy może pomieszczenie przynależące do lokalu. Okazuje się, że niestety brak przepisów, które pozwalałyby jednoznacznie określić status balkonu. W związku z tym obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych w tej kwestii nie jest prosta. Gdyby balkon był pomieszczeniem przynależnym do lokalu (o tym, czym jest takie pomieszczenie dowiesz się z tego artykułu) to administratorzy wspólnot mieszkaniowych Warszawa i Polska nie mieliby nic do powiedzenia kwestii montażu klimatyzacji. Jeśli jednak przyjmiemy, że balkon jest częścią wspólną nieruchomości to właściciel lokalu nie może bez zgody zarządcy nieruchomości Warszawa lub inne wprowadzać w nim żadnych zmian.

Z jednej strony Minister Rozwoju i Technologii uznał, iż „zewnętrzne elementy konstrukcyjne balkonu (loggii), które nie służą wyłącznie właścicielowi lokalu, stanowią element nieruchomości wspólnej. Należy do nich zaliczyć płytę balkonową wraz z towarzyszącą jej izolacją, balustradę balkonu oraz elementy balkonu stanowiące fragmenty elewacji budynku, która co do zasady jest nieruchomością wspólną”. Wskazywałoby to na fakt konieczności wyrażenia zgody przez wspólnoty mieszkaniowe Warszawa na montaż klimatyzacji w konkretnym mieszkaniu.

Z drugiej zaś strony minister w tej samej wypowiedzi przyznał, iż status prawny balkonów rodzi problemy. Ciekawą kwestią jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 20 lutego 2017 r. (sygnatura akt: I ACa 777/16), który uznał, że zakaz montażu klimatyzatorów przyjęty przez wspólnotę mieszkaniową nie dotyczy posadzki na balkonie, która w jego ocenie nie stanowi części wspólnej nieruchomości (o zajmowaniu części wspólnych nieruchomości można przeczytać tutaj).

Rozwiązaniem jest przyjęcie przez wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i Polska uchwały dotyczącej  wspólnych dla wszystkich właścicieli rozwiązań technicznych przy montażu klimatyzatorów zewnętrznych lub uchwały określającej co jest, a co nie jest częścią wspólną nieruchomości.

Innym problemem pojawiającym się we wspólnocie mieszkaniowej jest to, że sąsiedzi mogą narzekać na przeszkadzający im hałas. Aby uniknąć problemów z tym związanych przed zakupem i montażem klimatyzatora należy upewnić się, że hałas przez niego wytwarzany będzie mieścił się w normach podanych i przyjętych w rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (dotyczy ona poziomu hałasu w środowisku), a także limitach z normy PN-B-02151-2:2018-01 (dotyczy ona pomieszczeń).

Montaż klimatyzacji w mieszkaniu wchodzącym w skład wspólnoty mieszkaniowej

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search