Czy możemy przestać płacić zaliczki za mieszkanie, jeśli jesteśmy niezadowoleni z działania wspólnoty mieszkaniowej?

Blog nieruchomości MAWEN

Wspólnota mieszkaniowa Warszawa lub inna niekoniecznie musi działać tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Czasami możemy być aż tak niezadowoleni z jej działań, że postanowimy zaskarżyć jakąś uchwałę do sądu (o tym, jak to zrobić pisaliśmy tutaj). Czy jeśli zdecydujemy się na to działanie możemy postanowić, że nie będziemy uiszczać zaliczek za mieszkanie? Czy będzie to zgodne z prawem? Podobną sprawę rozwiązał Sąd Rejonowy w Sopocie. Dziś postaramy się wyjaśnić tę kwestię na podstawie jego wyroku z dnia 10 lutego 2023 r., sygn. akt I C 225/22.

Obowiązek płacenia zaliczek przez właścicieli lokali

Sąd najpierw odwołał się do ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku. Jasno z niej wynika jakie obowiązki ciążą na właścicielach lokali znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych. Wyjaśnialiśmy już w jednym z naszych artykułów, jakie dokładnie one są. Z pewnością jedną z najważniejszych jest ponoszenie kosztów utrzymania swego lokalu, a także proporcjonalnie do wielkości swoich udziałów w nieruchomościach wspólnych partycypowanie w kosztach jej utrzymania. Art. 14 wspomnianej ustawy wymienia wśród tych kosztów:

  • wydatki na remonty i bieżącą konserwację;
  • opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę;
  • ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;
  • wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
  • wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Co więcej art. 15 dokładnie precyzuje, iż opłatę taką należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca z góry.

Czy mogę samodzielnie zdecydować o niepłaceniu zaliczki w przypadku toczącego się postępowania?

A co, jeśli nie jesteśmy zadowoleni z działań naszego zarządcy nieruchomości Warszawa lub innego miasta? Czy założenie sprawy w sądzie zwalnia nas z obowiązku płacenia zaliczek?

Sąd we wspomnianym już wyroku stwierdził, że nie mamy prawa „samowolnie i jednostronnie” od tego się powstrzymać. W takim przypadku wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i nie tylko mają prawo naliczać odsetki z powodu opóźnienia w płatnościach. Przemawia za tym dodatkowo okoliczność, iż nawet jeśli wystąpimy do sądu z wnioskiem o uchylenie uchwały w określonym terminie 6 tygodni to, jeśli sąd nie wstrzyma wykonania danej uchwały do czasu wydania wyroku, jest ona obowiązująca.

Najlepiej dla nas byłoby więc gdyby administracja wspólnot mieszkaniowych Warszawa lub inna, w której mieszkamy, działała w sposób nas zadawalający. Wtedy nie mielibyśmy żadnych wątpliwości co do tego, za co i dlaczego płacimy. O tym, co warto sprawdzić, żeby wybrać dobrego zarządcę nieruchomości przeczytać można tutaj. Gdyby zaś chcieli Państwo dowiedzieć się więcej na temat naszej firmy, doświadczenia i zakresu oferowanych usług zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.

Czy możemy przestać płacić zaliczki za mieszkanie, jeśli jesteśmy niezadowoleni z działania wspólnoty mieszkaniowej?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search