Jakich informacji wspólnota mieszkaniowa powinna udzielić komornikowi?

Blog nieruchomości MAWEN

Wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i Polska już od ponad 5 lat muszą dobrze znać i przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tzw. RODO. Okazuje się, że mają one zastosowanie w przeróżnych sytuacjach. Poruszaliśmy już ten temat ogólnie w tym artykule, ale też wyjaśnialiśmy jak te przepisy mają się do ewentualnego monitoringu zakładanego we wspólnotach (tu znajdą Państwo artykuł ogólnie o monitoringu, a tutaj o nagrywaniu dźwięku przez kamery).

Przyznać należy, że administracja wspólnot mieszkaniowych Warszawa i inne miasta muszą zarządzać dużą liczbą danych osobowych. Jest to wręcz niezbędne do właściwego wywiązywania się ze swoich obowiązków. Muszą te dane gromadzić w sposób jasny i przejrzysty, a jednocześnie zapewnić im niezbędną ochronę i poufność.

Dziś postaramy się odpowiedzieć na jedno z pytań, które mogą sobie zadawać zarządcy nieruchomości Warszawa i nie tylko: jak przepisy RODO zastosować, jeśli o dane osobowe zwraca się do wspólnoty mieszkaniowej komornik?

Czy wspólnota mieszkaniowa Warszawa może udzielić informacji komornikowi?

Zdarza się, że komornik występuje do wspólnoty mieszkaniowej z prośbą o informacje na temat właściciela lokalu, w sprawie którego toczy się postępowanie egzekucyjne. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Przepisy RODO pozwalają zarządcy nieruchomości Warszawa udostępnić dane osobowe, jeśli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego na nim ciążącego. Tak więc administrator danych osobowych, w tym wypadku zarządca lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej, musi mieć podstawę prawną, by dostępu do takich danych udzielić.

W przypadku informacji udzielanych komornikowi bardzo jasną wskazówkę znajdziemy w kodeksie postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku, a dokładnie w art. 761 ust. 11, gdzie postanowiono:

„Organ egzekucyjny może żądać od: (…) 9) spółdzielni mieszkaniowych, 10) wspólnot mieszkaniowych, 11) innych podmiotów zarządzających lokalami, (…) – informacji dotyczących stanu majątkowego dłużnika lub umożliwiających identyfikację składników jego majątku oraz danych adresowych jedynie w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego toku postępowania”.

Bardzo wyraźnie wynika z tego przepisu, iż komornik jak najbardziej ma prawo zwrócić się do zarządu lub zarządcy wspólnoty mieszkaniowej o dostęp do danych osobowych właściciela lokalu, wobec którego prowadzi postępowanie egzekucyjne. Tak naprawdę administratorzy wspólnot mieszkaniowych Warszawa i Polska są w takim przypadku zobowiązani udzielić informacji, o które pyta komornik, takich jak:

  • Dane adresowe,
  • Informacje o stanie majątkowym dłużnika;
  • Dane umożliwiające identyfikację majątku dłużnika.

Wspólnota mieszkaniowa nie ma więc prawa odmówić dostępu do takich danych komornikowi zasłaniając się przepisami RODO.

W myśl przepisów i wyroków sądu to do komornika należy ocena, o jakie informacje zwrócić się do wspólnoty mieszkaniowej, aby zapewnić prawidłowy przebieg egzekucji.

W takich i innych sprawach nasza firma zarządzająca nieruchomościami Warszawa i okolice oferuje Państwu swoją pomoc. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i doświadczeniem.

Jakich informacji wspólnota mieszkaniowa powinna udzielić komornikowi?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search