Przegląd systemów przeciwpożarowych – na czym polega?

Blog nieruchomości MAWEN

Zarządcy nieruchomości Warszawa i Polska muszą między innymi dbać o terminowe wykonywanie przeglądów wymaganych prawem. Obszernie ten temat wyjaśnialiśmy w tym artykule. Jednym z wymaganych przeglądów jest ten dotyczący instalacji przeciwpożarowych. Dziś postaramy się napisać więcej na jego temat.

Systemy przeciwpożarowe – dlaczego tak ważne

Wspólnoty mieszkaniowe Warszawa, ale też zarządcy nieruchomości komercyjnych dobrze rozumieją, że bardzo ważne jest, by każdy budynek posiadał instalacje przeciwpożarowe dostosowane do przeznaczenia i rodzaju obiektu. Odpowiadają one za sprawne wykrycie i powiadomienie o zagrożeniu pożarem, pomoc w sprawnej akcji ewakuacyjnej, a także minimalizują ryzyko rozprzestrzenienia się ognia. Przeczytaj więcej na ten temat na naszym blogu.

Z tego powodu niezmiernie istotne jest, by utrzymywać te urządzenia w jak najlepszym stanie. Ich sprawność może się bowiem zmniejszać wraz z zużyciem lub uszkodzeniem. Pomóc w tym ma właśnie wymagany prawem przegląd.

Przegląd instalacji przeciwpożarowej – podstawowe informacje

Przegląd instalacji przeciwpożarowej ma na celu wykrycie istniejących nieprawidłowości i pokazanie, co należy naprawić lub wymienić. Obowiązek zadbania o wykonanie takiego przeglądu spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości Warszawa lub inne miasto. Jednak wykonać go musi osoba z odpowiednimi uprawnieniami do przeprowadzenia takiej inspekcji.

Podczas takiego przeglądu osoba z uprawnieniami kontroluje stan i sprawność poszczególnych urządzeń i testuje ich działanie. W zależności od tego, co znajduje się w danym budynku sprawdzać się powinno:

  • Gaśnice;
  • Oświetlenie awaryjne;
  • Oznakowanie i drożność dróg ewakuacyjnych;
  • Hydranty;
  • Drzwi i bramy przeciwpożarowe;
  • Systemy sygnalizacji o zagrożeniach;
  • Czujniki dymu i ciepła;
  • Centrale pożarowe;
  • Systemy oddymiania.

Przegląd systemów przeciwpożarowych powinien również objąć sprawdzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na danym obiekcie. Należy również skontrolować, czy zostały wykonane zalecenia z poprzedniej kontroli (o ile takie zalecenia były wystawione).

Systemy ochrony przeciwpożarowej podlegają przepisom wymienionym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  Wynika z nich, że przegląd powinien być wykonywany co najmniej raz w roku lub po dokonaniu jakichś zmian w systemie. Niektórzy specjaliści zalecają, by system oddymiania i sygnalizacji pożaru sprawdzać nawet 2-4 razy w roku. Warto zapoznać się z instrukcją obsługi każdego systemu i dowiedzieć się, jakie są zalecenia producenta.

Czy nie jest to zbędny wydatek i marnowanie pieniędzy? Doświadczony zarządca nieruchomości komercyjnych lub innych doskonale rozumie, że kwestia bezpieczeństwa zdrowia i życia użytkowników budynku jest bezcenna. Dodatkowo ponoszone koszty są stosunkowo niewielkie, jeśli porówna się je z tym, jakie byłyby skutki wybuchu pożaru. Na bezpieczeństwie nie ma więc co oszczędzać. Ważne więc, by twój zarządca nieruchomości Warszawa to rozumiał i dbał o regularne wykonywanie przeglądów. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Przegląd systemów przeciwpożarowych – na czym polega?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search