Utrzymywanie czystości i porządku na nieruchomości

Blog nieruchomości MAWEN

W wielu artykułach (np. w tym) informowaliśmy już o tym, że jednym z obowiązków zarządcy nieruchomości Warszawa i nie tylko jest utrzymywanie budynków i ich otoczenia w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem. Musi on również dbać o bezpieczeństwo użytkowania nieruchomości. Jednym ze sposobów, w jaki się z tych zadań wywiązuje, jest dbanie o niezwłoczne odśnieżanie posesji (szczerzej omawialiśmy ten temat w tym artykule). Okazuje się jednak, że można uznać, że utrzymywanie czystości i porządku na nieruchomości również przyczynia się do dbania o jej należyty stan. Nie jest to więc jedynie kwestia estetyki i dobrego samopoczucia.

Na co wpływa czystość i porządek na nieruchomości

Analizując przepisy prawa, można dojść do wniosku, że właściciel, posiadacz lub zarządca nieruchomości Warszawa lub inne miasta ma obowiązek utrzymywać ją w odpowiednim stanie higieniczno-sanitarnym, aby zapobiegać szerzeniu się zakażeń i chorób. Tak więc nie chodzi tu jedynie o indywidualne odczucie właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej, ale również o jej wpływ na otoczenie lub osoby przebywające na jej terenie. Można więc powiedzieć, że zgodnie z przepisami prawa wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i nie tylko, mają obowiązek utrzymywać nieruchomość w należytym stanie również pod względem czystości.

Co więcej, aby uniknąć sytuacji, gdy lokal będzie miał niewłaściwy wpływ na otoczenie, prawo zobowiązuje nie tylko właściciela do dbania o porządek i czystość. Również zarządca, a nawet posiadacz są do tego zobowiązani. Jest to istotne, aby np. mieszkanie, którego właściciel zmarł, nie zostało zaniedbane do tego stopnia, że stanowiłoby zagrożenie dla otoczenia. W takich okolicznościach zobowiązany do utrzymywania go w należytym stanie jest ten, kto włada lokalem.

To prawda, że przepisy nie podają dokładnej definicji, czym jest „należyty stan nieruchomości”. Przyjąć można, że jest to stan, który nie zagraża bezpieczeństwu nikogo ani niczego. Jest to jednak minimalne założenie. Tak naprawdę dobrzy administratorzy wspólnot mieszkaniowych Warszawa rozumieją, iż powinno im zależeć na tym, by nieruchomość zyskiwała na wartości, a więc nie tylko by się nie pogarszała, ale wręcz, by była coraz lepsza – wizualnie, funkcjonalnie, itd.

Również, jeśli chodzi o czystość i porządek, nie wystarczy, aby na pierwszy rzut oka nie było widać bałaganu. Ważne jest, by stan higieniczno-sanitarny nieruchomości nie miał negatywnego wpływu na zdrowie ludzi, ani nawet zwierząt.

Pokazuje to, jak ważne jest, by administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi obejmowało również podpisanie umowy z osobami odpowiedzialnym za dbanie o czystość i porządek budynków oraz ich otoczenia. Równie istotne jest później również kontrolowanie ich pracy. Nie chodzi bowiem tylko o stan budynków, ale o zdrowie, a nawet życie osób przebywających na ich terenie. Doświadczone firmy zarządzające nieruchomościami Warszawa i okolice mają już bazę wypróbowanych osób, z których usług warto skorzystać, aby wspólnoty mieszkaniowe mogły cieszyć się czystym i zdrowym otoczeniem. Chętnie Państwu pomożemy w dbaniu o Waszą nieruchomość. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Utrzymywanie czystości i porządku na nieruchomości

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search