Czy można niektórych mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej zwolnić z opłaty za windę?

Blog nieruchomości MAWEN

Niektóre wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i inne większe miasta spotykają się nieraz z następującym problem: czy wszyscy właściciele lokali muszą w równym stopniu płacić za utrzymanie windy? Co jeśli mieszkańcy parteru twierdzą, że nigdy z windy nie korzystają, więc płacić nie muszą? A co w wypadku, gdy wspólnota składa się z kilku budynków i tylko w niektórych z nich windy się znajdują? Czy płacą wtedy wszyscy? Dziś postaramy się udzielić porady w tym zakresie obsługi prawnej nieruchomości.

Kto powinien płacić za windę?

Okazuje się, że już od wielu lat przed sądami rozpatrywane są sprawy o różnicowaniu opłat za utrzymanie nieruchomości wspólnej (sporo na ten temat przeczytasz w tym artykule). Wielokrotnie zapadały już wyroki właśnie w sprawie opłaty za windy. Opisane wyżej sytuacje na pozór wydają się podobne, jednak w myśl istniejących orzeczeń sądowych należy je rozpatrywać osobno.

  • SYTUACJA 1: Mieszkańcy parteru nie chcą płacić za windę, gdyż z niej nie korzystają. Sądy do tej pory jednogłośnie rozstrzygały, że nie ma możliwości zwolnić ani zmniejszyć takiej opłaty w zależności od piętra, na którym się mieszka (dla przykładu warto się zapoznać z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku z 21 kwietnia 2016 r., sygn. akt XV C 700/15). Powołują się przy tym zazwyczaj na art.13 ust. 1 ustawy o własności lokali, który stanowi, iż „właściciel (…) jest obowiązany (…) uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej”. W tym wypadku uznaje się windę za część wspólną danego budynku, którą utrzymać mają wszyscy właściciele w równym stopniu bez względu na to, czy i jak często korzystają z windy (więcej o częściach wspólnych pisaliśmy tutaj).
  • SYTUACJA 2: Wspólnota mieszkaniowa Warszawa składa się z 4 klatek, a tylko 2 posiadają windy. Czy za ich utrzymanie płacą mieszkańcy wszystkich klatek? Tu sprawa jest nieco bardziej złożona. Niektóre sądy również stosowały tu wspomniany wyżej artykuł i nie wyrażały zgody na różnicowanie opłat. Jednak co ciekawe, takie wyroki są często uchylane przez sądy apelacyjne. Powołują się one na zapis art. 12 ust. 2 wspomnianej ustawy, który określa, iż właściciel lokalu w takim stopniu partycypuje w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej w jakim ma w niej udziały. Zdaniem sądów przepis ten wskazuje na fakt, iż można zróżnicować wysokość zaliczek na koszt utrzymania części wspólnych w zależności od standardu lokalu – np. wspomnianego dostępu do windy. Oznacza to, iż koszty utrzymania windy należy rozłożyć między mieszkańców klatek, w których się one faktycznie znajdują (szeroko wyjaśniono to np. w wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 21 czerwca 2017 r., sygn. akt I ACa 122/17).

Jak więc widać znajomość wyroków sądowych znacząco ułatwia skuteczne administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi. Pozwala już na etapie przygotowywania treści uchwał zrobić to w sposób minimalizujący ryzyko ich uchylenia przez sąd (kiedy sąd może uchwałę uznać za nieważną dowiesz się z tego artykułu). Ponieważ obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych to sprawa złożona i niełatwa oferujemy w tym zakresie swoją pomoc – sprawdź.

Czy można niektórych mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej zwolnić z opłaty za windę?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search