Jak założyć wspólnotę mieszkaniową?

Blog nieruchomości MAWEN

Gdy kupujemy mieszkanie, mogą pojawiać się pewne pytania związane z tym, czy i jak będzie można wpływać na komfort życia w naszym nowym sąsiedztwie. Takie możliwości daje bycie członkiem wspólnoty mieszkaniowej.

Czym jest wspólnota mieszkaniowa?

Jak już wspominaliśmy w innych naszych artykułach, wspólnota mieszkaniowa to ogół mieszkańców, których lokale wchodzą w skład danej nieruchomości  oraz jej otoczenia. Jej uczestnikiem stajesz się w momencie zakupu mieszkania, w związku z czym zyskujesz pewne prawa, ale i obowiązki – opisaliśmy je w poprzednim naszym wpisie: ZOBACZ. Ze wspólnoty mieszkaniowej nie można się wypisać.

Wspólnota mieszkaniowa to przykład „ułomnej osoby prawnej”. Co to znaczy? Nie posiada ona osobowości prawnej, mimo tego ma zdolność prawną, a więc może np. zaciągać zobowiązania czy pozywać do sądu. Wspólnota nie dysponuje również osobnym majątkiem. Wszystkie środki należą do jej członków, którzy są odpowiedzialni za pokrywanie kosztów wspólnoty stosownie do wysokości swojego udziału w nieruchomości wspólnej.

Wyróżniamy dwa rodzaje wspólnot mieszkaniowych:

  • mała wspólnota mieszkaniowa – składa się z nie więcej niż trzech mieszkań
  • duża wspólnota mieszkaniowa – tworzą ją więcej niż trzy lokale.

Duże wspólnoty są zobowiązane do powołania zarządu.

Proces tworzenia wspólnoty mieszkaniowej

Jak więc założyć wspólnotę mieszkaniową? Otóż nie trzeba tego robić, ponieważ powstaje ona automatycznie w chwili, gdy właściciel nieruchomości wyodrębni pierwszy lokal, a następnie go sprzeda. Są jednak pewne kroki, które należy podjąć zaraz po powstaniu wspólnoty.

Po pierwsze trzeba zwołać pierwsze zebranie organizacyjne. Może ono zostać zorganizowane przez każdego członka wspólnoty. Na takim zebraniu uczestnicy wspólnoty muszą wybrać zarząd, który może być sprawowany na dwa sposoby (sprawdź, czym się różni zarząd powierzony od właścicielskiego). Drugim krokiem jest uchwalenie planu gospodarczego (zobacz, co warto o nim wiedzieć). Trzecia sprawa to obowiązek zgłoszenia wspólnoty do urzędu statystycznego w celu nadania jej REGONu, a także do urzędu skarbowego, by nadać wspólnocie numer NIP. Kolejną rzeczą jest założenie konta bankowego. Ostatnie formalności to zawarcie pierwszych umów, które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości, czyli umów m.in. o dostawę wody, ogrzewania, energii elektrycznej.

Zalety i wady wspólnoty mieszkaniowej

Bycie członkiem wspólnoty mieszkaniowej zapewnia więcej swobody niż np. uczestnictwo w spółdzielni mieszkaniowej. Dlaczego? Głównie z tego powodu, że mieszkańcy wspólnoty mają prawo podejmować wiele decyzji, m.in. o tym, na co zostaną poświęcone środki z funduszu remontowego (sprawdź, czym jest fundusz remontowy). Poza tym członkowie wspólnoty mogą kontrolować comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem budynku i jego otoczenia, co pozwala zaoszczędzić środki wspólnoty. Wspólnota może także wybrać firmę, która będzie zarządzała nieruchomością.

W porównaniu ze spółdzielnią wspólnota mieszkaniowa ma też swoje mankamenty. Jeden z nich pojawia się w przypadku, gdy zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych pieniędzy np. na przeprowadzenie remontu. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest wzięcie kredytu.

Jak założyć wspólnotę mieszkaniową?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search