Prawo właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej do wypowiedzenia się

Blog nieruchomości MAWEN

Administratorzy wspólnot mieszkaniowych Warszawa i cały kraj zazwyczaj wiedzą, jak należy zwoływać zebrania (jeżeli chcieliby się czegoś więcej na ten temat dowiedzieć to zachęcamy do lektury tego artykułu). Jest to szczególnie ważne, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której właściciele lokali będą lawinowo próbowali uchylić lub unieważnić wiele uchwał (kiedy i jak mogą o to wnioskować wyjaśnialiśmy już w tym miejscu). Właściwa obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych jest więc wyjątkowo ważna.

Prawo właścicieli lokali do swobodnej dyskusji

W myśl uchwały o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku każdy właścicieli lokalu ma prawo między innymi do:

  • Swobodnego brania udziału w głosowaniu;
  • W kwestiach szczególnie istotnych, takich jak zaciągnięcie kredytu (więcej przeczytaj tu) czy sprzedaż działki (artykuł na ten temat znajdziesz pod tym linkiem), przeprowadzenia szerokiej dyskusji.

Oznacza to, że aby zabezpieczyć interes wszystkich właścicieli administracja wspólnot mieszkaniowych Warszawa i Polska muszą ich zawiadomić o miejscu, terminie i przebiegu zebrania (obejmuje to również treść uchwał). Jeśli więc któryś właściciel nie zostanie poinformowany, nie zostanie to zrobione pisemnie, nie dopuści się jakiegoś właściciela do głosowania lub niektóre głosy nie zostaną policzone będą to bez wątpienia błędy proceduralne. Czy z góry oznacza to, że uchwała taka z pewnością zostanie przez sąd uchylona? Niekoniecznie.

Kluczowe będzie ustalenie czy uchybienie to faktycznie miało lub mogło mieć wpływ na podjęcie decyzji. Być może gdyby wszyscy właściciele zostali w odpowiedni sposób powiadomieni to mogliby ten temat przedyskutować na forum, przedstawić swoje racje i przekonać do nich innych. Warto tu wspomnieć, iż jeśli wspólnota mieszkaniowa Warszawa lub inna zdecyduje się na indywidualne zbieranie głosów to zakłada się, że nie ma wtedy konieczności prowadzenia debaty, a co za tym idzie możliwości wpłynięcia na decyzje innych.

Z drugiej zaś strony orzecznictwo sądowe jest przeciwne temu, by do przepisów wspomnianej ustawy podchodzić zbyt rygorystycznie. Przyjmuje się, że mogłoby to niejako paraliżować działalność niektórych wspólnot mieszkaniowych. Działoby się tak zwłaszcza w tych wspólnotach, gdzie właścicieli jest sporo, a wielu z nich nie jest zainteresowana działaniami lub kontakt z nimi jest mocno utrudniony. W związku z tym sądy zazwyczaj rozstrzygają, że same błędy proceduralne nie są bezwzględną podstawą do unieważniania uchwał. Podkreśla się, iż nie ma ustalonego quorum ani obowiązku głosowania przez wszystkich właścicieli, ważne zaś jest, czy decyzja została podjęta przez właścicieli posiadających łącznie większość udziałów.

Zauważyć również należy, iż są przesłanki pozwalające założyć, że uchwała zostanie uchylona. Wymienić tu można:

  • Nieprzeprowadzenie wymaganego głosowania tajnego;
  • Sfałszowanie wyników głosowania;
  • Osoba zbierająca głosy wprowadza w błąd właścicieli lokali;
  • Brak wymaganej większości głosów;
  • Podjęcie uchwały przez osoby niewłaściwe.

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z usług doświadczonego zarządcy nieruchomości Warszawa i okolice to polecamy się. Więcej o nas można się dowiedzieć w tym miejscu.

Prawo właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej do wypowiedzenia się

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search