Przedłużające się zbieranie głosów nad uchwałą wspólnoty mieszkaniowej – co zrobić?

Blog nieruchomości MAWEN

Administratorzy wspólnot mieszkaniowych Warszawa i inne miasta wiedzą, jak trudne bywa zebranie głosów pod określoną uchwałą. Czasami trwa to nawet kilka miesięcy, niestety bowiem prawo nie określa, w jakim terminie można zbierać głosy. Gdy uchwała jest ważna dla wspólnoty, bywa to wielkim utrudnieniem. Co można z tym zrobić?

Sposoby podejmowania decyzji we wspólnocie mieszkaniowej

Najłatwiej oczywiście podjąć czynności zwykłego zarządu. Są one bowiem samodzielnym działaniem zarządu. Umożliwia to podejmowanie decyzji, które są niezbędne dla mieszkańców i gdzie wymagana jest szybkość. Niestety, są to dość ograniczone czynności (więcej na ten temat przeczytasz w tym artykule).

Gdy jakaś czynność przekracza zwykły zarząd, niezbędne jest przyjęcie wiążącej uchwały. Przepisy zazwyczaj wymagają zwykłej większości głosów, które liczą się według wielkości udziałów. W teorii nie powinno to być trudne. Wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i inne wiedzą jednak, że w życiu wygląda to nieraz zupełnie inaczej. Niestety, obecność na spotkaniach członków wspólnoty mieszkaniowej często nie jest zbyt duża. Zdarza się bowiem, że właściciele lokali nie są zbyt zainteresowani sprawami nieruchomości. Jeśli w związku z tym na zebraniu zagłosuje zbyt mało właścicieli, to resztę wymaganych głosów należy uzyskać poprzez indywidualne ich zbieranie (o tym, kto może zbierać takie głosy, pisaliśmy w tym miejscu).

Ponieważ jednak nikogo nie można zmusić do oddania głosu, nieraz proces ten wydłuża się w nieskończoność. Czy można w jakiś inny sposób przyjąć daną uchwałę w takiej sytuacji?

Rozstrzygnięcie sądu

Zgodnie z ustawą o własności lokali w takiej sytuacji zarząd lub zarządca nieruchomości Warszawa i inne miasta może wszcząć sprawę w sądzie o rozstrzygnięcie sprawy. Nie jest to jednak zbyt popularne rozwiązanie. Wynika to z tego, że administracja wspólnot mieszkaniowych Warszawa i Polska nie jest zbyt skłonna do ponoszenia kosztów sądowych, które trzeba pokryć ze wspólnych środków. Dodatkowo sądy w Polsce również nie działają zbyt szybko, więc zarządcy mogą zastanawiać się, czy aby na pewno będzie to szybsze rozwiązanie niż indywidualne zbieranie głosów.

Założenie sprawy w sądzie może być też wymagane, gdy wspólnota mieszkaniowa Warszawa bądź inna nie posiada zarządu. Generalnie nie jest to dopuszczalne z prawnego punktu widzenia. Może się tak jednak zdarzyć, gdy dotychczasowy zarząd zrezygnuje lub zostanie odwołany, a nowych chętnych będzie brakowało. Lub gdy nie da się powołać zarządu właśnie przez to, że nie sposób szybko zebrać wymaganej liczby głosów pod stosowną uchwałą. Wtedy każdy właściciel lokalu może wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie zarządcy przymusowego. Szeroko wyjaśnialiśmy jego rolę w naszym poprzednim artykule.

Administratorzy wspólnot mieszkaniowych Warszawa i inne zastanawiają się, czy rozwiązaniem nie byłaby zmiana przepisów. Można by wprowadzić termin, w jakim należy zbierać głosy pod uchwałą. Być może nie zaszkodziłoby także obniżenie wymaganej liczby głosów. Z jednej strony być może zmobilizowałoby to niezdecydowanych do głosowania. A z drugiej strony, jeśli jacyś właściciele naprawdę nie są zainteresowani decydowaniem w sprawach nieruchomości, to nie ma potrzeby zmuszania ich do tego.

Póki takie zmiany prawne nie nastąpią, można zatrudnić doświadczonego zarządcę nieruchomości, któremu obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych nie jest obca. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Przedłużające się zbieranie głosów nad uchwałą wspólnoty mieszkaniowej – co zrobić?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search