Kto kontroluje wspólnoty mieszkaniowe?

Blog nieruchomości MAWEN

Być może słyszeliście takie powiedzenie: kontrola podstawą zaufania. Można się z nim zgadzać lub nie, jednak nie sposób zaprzeczyć, że w tak ważnej sprawie jakim jest zarządzanie nieruchomością, w której mieszkamy, warto trzymać rękę na pulsie. W jednym z naszych artykułów pisaliśmy już co sprawdzać, żeby nie zostać oszukanym przez zarządcę nieruchomości (zobacz). Dziś napiszemy o tym, kto kontroluje wspólnoty mieszkaniowe.

Kto kontroluje wspólnoty mieszkaniowe?

Tak naprawdę, kontrola wspólnoty mieszkaniowej jest prawem każdego właściciela lub współwłaściciela lokalu do niej należącego. Art.29 ust. 3 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 brzmi: Prawo kontroli działalności zarządu służy każdemu właścicielowi lokalu. W związku z tym mamy prawo do kontroli wszystkich działań zarządu lub zarządców mających związek z zarządzaniem częścią wspólną nieruchomości. Możemy więc wystąpić o:

  • Informacje i sprawozdania w kwestiach majątkowych;
  • Dodatkowe wyjaśnienia (ustne lub pisemne) kwestii, które są dla nas wątpliwe;
  • Dostępu do wszelkiej dokumentacji – co ciekawe nawet z upoważnionym przez nas pełnomocnikiem – np. prawnikiem;
  • Otrzymanie lub samodzielne wykonanie kopii dokumentów.

Kluczowe w kontroli wspólnoty mieszkaniowej jest szczegółowe zapoznanie się ze sprawozdaniem rocznym wspólnoty, którego przygotowanie jest wymagane prawem (co powinno zawierać takie sprawozdanie napisaliśmy tutaj). Powinno być one dokładne, przejrzyste i rzetelne, a co bardzo ważne także zrozumiałe dla wszystkich. Dokument ten musi być udostępniony dla każdego członka wspólnoty, a następnie poddany pod głosowanie na rocznym zebraniu wspólnoty mieszkaniowej (więcej o takim zebraniu przeczytasz w tym miejscu). Jeśli coś w takim sprawozdaniu budzi nasze zaniepokojenie to warto podjąć dalsze kroki i przeprowadzić bardziej szczegółową kontrolę wspólnoty mieszkaniowej. Jeśli chcielibyście przeprowadzić taką kontrolę, a nie jesteście pewni jak to zrobić to garść przydatnych informacji zawarliśmy w tym artykule.

A co jeśli spotkamy się z odmową wglądu w dokumenty?

Jest to wtedy bardzo poważny sygnał ostrzegawczy. Dodatkowo warto pamiętać, iż nikt nie może przetrzymywać dokumentów wspólnoty. Dokumentacja taka jest własnością wspólnoty jako całości. Jeśli więc zarządca będzie przetrzymywał dokumentację to wspólnota jako podmiot prawny powinna wystąpić o jej wydanie. Wspólnota może również odwołać się do art. 276 Kodeksu Karnego, gdzie powiedziano: Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Podsumowując – kto kontroluje wspólnoty mieszkaniowe? W myśl przepisów prawa może to zrobić każdy jej członek. W praktyce jednak niewiele osób się na to decyduje. Czy jest to właściwe? Z pewnością ryzykowne. Aby mieć pewność, że w naszej wspólnocie nie dzieje się nic niepokojącego warto znaleźć czas, by np. przy okazji zebrania rocznego dobrze przyjrzeć się jej działalności. Nam da to poczucie bezpieczeństwa, a uczciwy zarząd lub zarządca nie powinien mieć niczego do ukrycia.

Kto kontroluje wspólnoty mieszkaniowe?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search